People in Agile: Zabudnite na to, čo viete o HR

Agilné HR alebo ako vykročiť z komfortnej zóny

Tento blog sa oplatí začať krátkym výletom do histórie, aby sme si zodpovedali otázku: Ako sa vôbec agilita dostala od IT k (personálnemu) manažmentu? Keď v roku 2001 vznikol Agilný manifest, týkal sa výlučne vývoja softvéru v IT tímoch. Postupom času sa však udialo niekoľko vecí, ktoré umožnili, aby sa agilné hodnoty a prístupy rozšírili aj do iných častí organizácie. Prvá z nich bola, že agilné tímy dodávali hodnotu svojim zákazníkom rýchlejšie. Druhá bola, že agilné tímy vnímali mnohé zaužívané organizačné a manažérske praktiky negatívne, keďže ich v dodávaní hodnoty brzdili. A napokon, agilné tímy potrebovali spolupracovať s ostatnými ľuďmi alebo tímami v organizácii, čím dochádzalo k prirodzenej výmene skúseností.

Ukázalo sa však jedno: Agilné tímy stále potrebujú personálnu podporu a manažéri agilných vývojárov potrebujú návod, ako sa orientovať v novom teréne. Dôkazom je napríklad filozofia Management 3.0 od holandského agilistu Jurgena Appela, ktorá vznikla v roku 2011 a reagovala na nedostatok informácií a nástrojov v tomto smere. V roku 2017 vychádza knižka Agile People švédskej agilistky Pia-Maria Thoren s cieľom poskytnúť podobný návod HR profesionálom. Táto knižka zároveň podčiarkuje vzrastajúci záujem o agilné HR. A aby to nebolo všetko, v roku 2018 vychádza knižka The Age of Agile od austrálskeho kronikára agilného hnutia Stephena Denninga. Opisuje, že vo svete nám pred očami vznikajú úplne nové typy organizácií, vybudované práve na agilných princípoch.

Konferencia People In Agile, Brno, apríl 2019

Téma konferencie People in Agile je teda nanajvýš aktuálna. S ohľadom na titulok je fér pripustiť, že agilné HR nie je o tom, že zahodíme všetky personálne nástroje, ktoré už poznáme. Agilné HR je o tom, že zmeníme predovšetkým svoje myslenie a postoje a tieto nástroje začneme používať úplne inak. A práve o tom bola táto brnenská konferencia, vôbec prvá svojho druhu v ČR a SR, ktorú sa podujala zorganizovať Edutrea. Formát konferencie bol postavený na dvoch pilieroch — prezentácie rečníkov z agilnej HR praxe, ktoré mali priniesť inšpiráciu, a poobedné workshopy rovnakých ľudí, ktoré mali priniesť už konkrétne nástroje. Všetky prezentácie sú k dispozícii v pdf na konferenčnom webe, ako videá na YouTube a zároveň sú spolu s workshopmi výborne zhrnuté v príspevku organizátorov na LinkedIne. Nižšie preto prinášame myšlienky, ktoré na celej konferencii zaujali nás.

Konferenciu zahájil agilný konzultant Jaroslav Procházka so skvelým príspevkom o tom, čo vlastne agilita je (a nie je). Zdôraznil, že agilita je predovšetkým zmena pohľadu na svet, že nie je všeliek, stojí čas aj peniaze, vyžaduje správnych ľudí a musí byť vnímaná ako investícia s dlhodobým návratom. Takisto podčiarkol, že agilitu možno vnímať cez viaceré úrovne (prevádzková, produktová, strategická agilita) a na začiatku treba začať malými krokmi. Pričom ten najdôležitejší môže byť — isť vlastným príkladom!

Lucie Blažková z T-Mobile hovorí o agilnom HR: “Je to maso!”

Z prezentácie Lucie Blažkovej z HR oddelenia T-Mobile sme si jednoznačne odniesli túto vetu: „Je to maso!“ Budovať agilné HR je podľa nej náročná cesta mnohých experimentov a zlyhaní. Agilná dodávka HR služieb pre nich znamenala tvrdú prioritizáciu — mnohé HR služby jednoducho odsunuli alebo úplne prestali dodávať.

V prezentácii agilného konzultanta Zdeňka Macháčka nás potešil vstup o McGregorovej teórii X a Y, ktorá upriamuje pozornosť na náš stereotyp v hlavách — ak očakávame, že ľudia sú leniví a neochotní, tak tomu prispôsobíme aj organizačné procesy. Rovnako potešila zmienka o výskume tímov, ktorý realizoval Google, a jeho hlavnom závere — ak chceme naozaj inovatívne tímy a organizácie, tak ľudia sa nesmú báť urobiť alebo povedať čokoľvek!

Prezentácia Kamily Krejčířikovej bola autentická spoveď líderky z praxe. Líderky, ktorá prirodzene objavuje agilný leadership. Zaujala nás jej pokora a opis, aké nástroje používa na svojej ceste.

V prezentácii Rasťa Duriša (autor blogu) boli z nášho pohľadu kľúčové tieto myšlienky:

  • Doteraz sme boli zvyknutí, že manažér je „pánom“ tímu, a preto sme mu venovali najviac pozornosti. V agilných organizáciách je líder „služobníkom“ a pozornosť musí byť naopak venovaná tímu ako celku.
  • V agilných organizáciách sú dôležitejšie tímové než individuálne ciele.
  • V rámci rozvoja a vzdelávania sú prakticky všetky HR procesy sústredené na jednotlivcov. Je čas začať seriózne rozvíjať tímy. A to viac ako „teambuildingami“, ktoré sú často len synonymom pre šport, grilovačku alebo party.
  • Dnes existujú skvelé, prakticky aj vedecky overené nástroje na rozvoj tímov — napríklad Raketový model alebo už spomínaný Management 3.0.
Momentka z poobedňajšieho workshopu o tímovej práci

Dobrá správa na záver — ďalší ročník konferencie People in Agile sa už pripravuje a veríme, že sa tam v roku 2020 stretneme aj s vami.


People in Agile: Zabudnite na to, čo viete o HR was originally published in ableneo Process on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.